GDPR

Politica de securitate si protectia datelor personale

     

ORCA CREW SERVICES SRL, denumită în continuare ORCA CREW SERVICES, cu sediul în Constanța, Bld. Tomis 48, 900657, în conformitate cu  cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi, pentru desfăşurarea activităţii în sectorul recrutării și plasării de personal în domeniul maritim.

Scopul colectării datelor este acela de a oferi persoanelor fizice interesate servicii specifice activității de recrutare și plasare de personal în domeniul maritim.

ORCA CREW SERVICES prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, referitoare la nume şi prenume, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, cod numeric personal, domiciliul/reşedinţa, serie şi număr act de identitate, date referitoare la studii, date referitoare la starea de sănătate, prin mijloace manuale și electronice, destinate încheierii contractelor de muncă.
Ofiter GDPR desemnat – DPO Cristian Dumbrava(+40 722 794 613)

Aveţi obligaţia de a furniza datele solicitate, acestea fiind necesare evaluării în vederea încheierii contractelor de muncă. Refuzul dvs. determină neacceptarea oferirii serviciilor de recrutare și plasare de personal și implicit neînregistrarea datelor în sistemul de stocare și prelucrare.

ORCA CREW SERVICES respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt prelucrate, prin „Politica de confidenţialitate’’, cu scopul de a informa asupra modului în care sunt colectate, folosite şi procesate informaţiile cu caracter personal. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţilor publice centrale/locale și terților implicați în procesul derulării contractelor de muncă. Datele dumneavoastră pot fi transferate în străinătate în vederea derulării contractului de muncă.

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate beneficiază de:

  • dreptul de acces;
  • de intervenţie asupra datelor;
  • dreptul de opoziție;
  • dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale;
  • dreptul de a se adresa justiţiei.

Totodată, persoanele vizate au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către ORCA CREW SERVICES a datelor este obligatorie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la ORCA CREW SERVICES SRL sau prin email la adresa: dataprotection@interdata.ro